Att välja kamera

Vid val av kamera bör man överväga följande aspekter.

Hur ser förhållandena ut där kamera skall sitta?

  • är det alltid ljust, eller bör kameran ha hög ljuskänslighet, kanske kombinerat med ir-belysning?
  • kommer det vara väldigt höga, eller väldigt låga temperaturer på platsen?
  • är platsen alltid torr och ren, eller behövs skydd mot fukt, damm och väta?
  • går det att dra fram nätverkskabel?
Vad är det kameran skall fånga?
  • är det detaljer som skall övervakas, eller är det viktigt att se hela rummet? 
  • är det snabba händelseförlopp där detaljer är viktigt, eller räcker det med mer översiktligt perspektiv?