Nätverk och installation

Design av nätverk är ett stort område, med många aspekter att ta hänsyn till. Här kommer vi endast beröra det vi tycker är relevant för ditt övervakningssystem.

Kablage och nätverkskabel

Det finns många typer av nätverkskabel, med olika förmågor att hantera överföringshastigheter, spänningsmatning, med mera. Detta definieras i olika revisioner av IEEE802.3, men kan mycket kort sammanfattas 

TypÖverföringshastighetPoE-klass
Cat3Upp till 10MBpsPoE
Cat5Upp till 100MBpsPoE+
Cat5eUpp till 1GBpsPoE+
Cat6Upp till 10GbpsPoE+

Vid fast installation rekommenderar vi starkt nätverkskabel av Cat6 eller bättre kvalitet, då det är mer framtidssäkert till en låg merkostnad. Max tillåtna kabellängder är 100m för Cat3 - Cat7, men längder över cirka 55m kommer begränsa överföringshastighetern till 10GBps.

Vid val av nätverkskablar inom nätverket rekommenderar vi minst Cat5e. 

Notera att man ofta refererar till de olika IEEE802.3-standarderna som 10Base-T, 100Base-T, osv, men här har vi valt att försöka hålla det lite enklare.

Power Over Ethernet (PoE)

Här finns en bra sammanställning över PoE, lite kortare sammanfattat

  • PoE innebär spänningsmatning via nätverkskabeln
  • PoE+ innebär att man kan försörja enheten med upp till 30W, istället för drygt 15W i PoE. Notera att PoE+ kräver nätverkskablar av typen Cat5 eller senare (dvs högre siffra). 
  • PoE är normalt det bästa sättet att spänningsförsörja din ip-kamera.
  • det är vanligtvis din inspelningsenhet eller nätverksswitch som injekterar spänningen i kabeln, dvs adderar matningsspänningen. Det finns separata PoE-injektorer, men är oftast en dyrare och mer osmidig lösning.

Fjärranslutning och säkerhet

Inte helt ovanligt är att man vill nå sina kameror eller inspelningsenhet från utanför det nätverk de är installerade i. Det finns två huvudsakliga sätt att göra detta på.

  • VPN. Detta förutsätter att din router stöder "VPN-server", men är idag vanligt. Detta innebär en certifikatbaserad lösning, där du kommer åt ditt nätverk utifrån via en VPN-anslutning. Detta är att se som den föredragna lösningen, då den säkerhetsmässigt är bättre, tyvärr lite mer omständlig att sätta upp.
  • Port-forwarding. Vanligtvis har din router en SPI-brandvägg inbyggd, vilket i princip innebär att den stoppar alla anrop mot routern där sessionen inte initierats inifrån ditt nätverk. Detta är en bra princip, då den stoppar många typer av angrepp mot ditt nätverk. Port-forwarding innebär att  du gör den specifika ip-adress och port som din ip-kamera/inspelningsenhet har tillgänglig genom routern. Det är detsamma som att ställa den publikt på internet, och du får då förlita dig på säkerheten i den produkten. Notera att detta är ganska vanligt, och anses inte vara ett stort bekymmer för hemmatillämpningar, men kanske inte att rekommendera för ett företag. 
Om du inte kan eller vill använda vpn-lösningen, säkerställ att du ändrat admin-lösenord i enheten/erna till något med hög styrka innan du aktiverar port-forwarding.

Med båda dessa lösningar brukar man använda en funktion som kallas DDNS/Dynamic DNS/DynDNS. Detta gör man för att kunna hitta din router på internet, då du kanske inte har en statisk ip-adress. Det är en funktion som finns i din router, och behöver aktiveras där.