Några vanliga användningsområden.

  

I butiker vill man ofta ha vidvinkliga sabotageskyddade kameror och kontinuerlig inspelning. Här får man oftast plocka ihop ett paket utifrån det specifika behovet.

Rekommenderade produkter: 


I hemmet passar oftast ett paket med inspelning vid rörelser, och flera olika typer av kameror bra. Troligtvis vill man ha någon vidvinklig kamera, någon för utomhusbruk, och kombinerat med ir-belysning. Åtkomst till systemet via internet eller app är oftast ett krav.

Rekommenderade produkter:


  

I lager, parkeringshus och bostadsrättsföreningar möter vi ofta ganska lika förhållanden. Oftast vill man ha ganska översiktliga bilder, sabotageskyddade kameror, ir-belysning och kontinuerlig inspelning. Systemet behöver troligtvis behovsanpassas.

Rekommenderade produkter:

 

För tillämpningar inom industrin krävs i regel skräddarsydda system, då det är väldigt specifika krav som ställs. Exempel kan vara hög ljuskänslighet, övervakning av detaljer, installation med krav på IP67, fast installation med monitorer för övervakningsstation.

Rekommenderade produkter: